Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Avro Lancaster II (DS676 OW-) σε αποστολή στο Βερολίνο στις 1943-08-24