Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Avro Lancaster I (R5843 -C) σε αποστολή στο Βερολίνο στις 1943-01-18