Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - ο Λάνκαστερ έχασε στη Γερμανία στις 15-03-1945 (SGLO ref: T5381B)