Τυφώνας HawkerRSS

Τυφώνας Hawker
Απόκρυψη χάρτη
Heathfield, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο
Heathfield, Σκωτία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,909
Amiens, Γαλλία
Amiens
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις13,664
Πτήση του Typhoon JP444 και πτήση υπολοχαγός JR Sterne στις 1943-08-16
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις625
Flight of Typhoon Ia R7708 και Pilot Officer RH Payne στις 1942-10-31
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις744
Flight of Typhoon Ia R7813 και Pilot Officer WR Smithyman στις 1942-08-19
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις596
Πτήση του Typhoon Ia R7815 και πτήση υπολοχαγός RHL Dawson στις 1942-08-19
Μάχη, Ηνωμένο Βασίλειο
Μάχη
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις711
Flight of Typhoon Ia R8812 and Pilot Officer R Dopere στις 1942-10-23
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις826
Η πτήση του Typhoon Ib DN246 και ο λοχίας FK Whitall στις 1943-05-18
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις670
Flight of Typhoon Ib DN267 και Warrant Officer KM Hopley στις 1944-07-30
Φαλαίζ, Γαλλία
Cliff
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις688
Πτήση του Typhoon Ib DN274 και πτήση Lieutenant DA Backhouse στις 1944-08-12
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις652
Πτήση του Typhoon Ib DN294 και του λοχίας JG Wiseman στις 1943-02-13
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις597
Flight of Typhoon Ib DN296 και Flying Officer J Small στις 1943-08-15
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις573
Πτήση του Typhoon Ib DN299 και του λοχίας EJR Ansell στις 1943-04-01
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις894
Πτήση του Typhoon Ib DN309 και του λοχίας DH Clennell στις 1943-04-10
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις648
Flight of Typhoon Ib DN357 and Squadron Leader AH Corkett στις 1943-07-01
Αγγλικό κανάλι, Ηνωμένο Βασίλειο
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις640
Πτήση του Typhoon Ib DN360 και πτήση υπολοχαγός E Haabjoern στις 1943-06-01
Newhaven, Ηνωμένο Βασίλειο
Newhaven
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις751
Η πτήση του Typhoon Ib DN371 και του λοχίας LS Clark στις 1943-07-18
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,225
Flight of Typhoon Ib DN374 and Squadron Leader THV Pheloung στις 1943-03-15
Αγγλικό κανάλι, Ηνωμένο Βασίλειο
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις700
Η πτήση του Typhoon Ib DN408 και ο λοχίας OR Kelsick στις 1943-07-01
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις617
Flight of Typhoon Ib DN416 και Sergeant BEJM Van Zuylen van Nijevelt στις 1943-04-06
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις537
Πτήση του Typhoon Ib DN431 και του λοχίας RR Campbell στις 1943-04-15