Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Hampden I (P4346 QR-) σε αποστολή στο Schwerte στις 1940-06-22