Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Το 138 Sqdn έφυγε από το Tempsford στις 1943-09-17 στις 18:29. Εντοπισμός ή καθήκον SOE