Έχεις δίκιο. Το ήξερα όπως βλέπεις την πέτρα. Ευχαριστώ!