Αυτό σημαίνει ότι ο σωρός στην έρευνα του Breedijk δεν πρέπει να είναι εκεί. Από όσο γνωρίζω, η ανάρτηση δεν καταργήθηκε φυσικά