υποβολή εισιτηρίου

Πώς μπορώ να εξερευνήσω Back to Normandy

Υπάρχουν 4 επιλογές ή μέθοδοι.

Αλλά παρακαλώ κοίτα αυτό βίντεο