υποβολή εισιτηρίου

Γιατί πρέπει να εγγραφείτε;

Όταν θέλετε να προσθέσετε περιεχόμενο όπως τα συνταγματικά σας στοιχεία στη βάση δεδομένων ή θέλετε να σχολιάσετε τις εγγραφές στη βάση δεδομένων χωρίς παρεμβολές (εκτός από την έγκριση) του webmaster, Fred Vogels.

Όλα όσα ξέρω δημοσιεύονται. Ένας τακτικός επισκέπτης δεν χρειάζεται να εγγραφεί. Δεν υπάρχουν κρυφές σελίδες Back to Normandy