Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Juliana Wilhelmina Dessauvagie-van Der Noordaa 1945-06-01