Een postume onderscheiding van generaal Sosabowski
Ondertekenaar: Υπουργός HGJ Kamp


Volgend op de behandeling van de defensiebegroting voor 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans inzake een postume onderscheiding van de Poolse γενικά-μεγαλο Sososowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. Σε de adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan generaal-majoor Sosabowski de commandant ήταν tijdens de operatie Market Garden τον Σεπτέμβριο του 1944.

Op 30 maart 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr 61) dat de beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. Ο De voorzitter van het Kapittel είχε πρόσφατα βρεγμένο hood noodzakelijk techten aanvullend onderzoek στο Groot-Brittannië te doen. Στο verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1 Σεπτεμβρίου 2005 te verwachten. Βάλε ντε Βέλε ντε Βέλετ Ράιντλγκεν Poolse documenten blek langer te duren και verwacht. Op 23 Αυγούστου jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800Χ, αριθ. 116).

Op 17 Νοεμβρίου jl. heeft de voorzitter van het Ο Kapittel προωθεί το uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde historische publisies en de archieven en συλλογές van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Bo), Άμστερνταμ Υποκατάστημα Εταιρικής Μνήμης και Ανάλυσης Van het Britie Ministerie van Defensie (Londen), Van de Britse National Archives (Londen) en van het Polish Institute και Sikorski Museum (Londen). Ο Verder hebben παίρνει συνεντεύξεις από τον gevonden.

Ο Bij de oordeelsvorming αναζωογονεί τον Gehouden που συναντήθηκε με τον Gegeven Dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind ήταν ό, τι είχαμε πολύ. Το Vastgesteld είναι γνωστό ότι ο van problemen συναντήθηκε με το ht luchttransport de brigade niet op volle sterkte en αργότερα και η Gepland στην het operatiegebied kwam συναντήθηκε με την opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moest worden uitge Το γνωστό vasthoudendheid είναι η απόκτηση του δικαιώματος. Een groep van circa 200 militairen is erder zwaar vijandelijk vuur in geslaagd de Neder-Rijn over the steken en vervolgens op de noordelijke oever deel te nemen aan de gevechten.

Το 1946 zijn 22 Poolse militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel στο de bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, ο van wie 17 συναντήθηκε ακόμη και. Een regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militairen van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de commandant was - is om niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit het advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk είναι de moedige daden van individualele militairen onomstotelijk απέραντο στάδιο. Ο Wel είναι Volgens Het Kapittel εκτός των δεδομένων που επιλέχτηκαν για την van de parachutistenbrigade και geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet tot uitvoering gebrachte voornemen uit 1946 kan alsnog worden gerealiseerd door de Parachutistenbrigade of de eenheid die de tradities daarvan voortzet collectief te onderscheiden.

Het alsnog uitvoeren van het voornemen uit 1946 παρελθόν binnen het besluit van de Menteriraad van 9 juli 1951 om na 1 juli 1952 ingediende voorstellen voor toekenning van een dapperheidsonderscheiding voor daden verricht in de Tweede Wereldoorlog

Gelet op het advies van het Kapittel heb ik besloten Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe te kennen wegens uitzonderlijke daden van moed, beleid de trouwer ελήφθη tijdens de operatie Market Garden. Alle Poolse militairen, de commandant en zijn manschappen, die bij Driel en Oosterbeek hebben gevochten, worden op deze wijze geëerd. Zij hebben πόρτα hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Het vasthoudend optreden van de brigade είναι στο hoge mate te danken aan de doortastende en onverschrokken wijze waarop generaal-majoor Sosabowski het commando heeft gevoerd en persoonlijk aanwezig είναι geweest op kritieke plaatsen en momenten. Σε het advies van het Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat het hier uitstekende daden van moed, εκτός από το στοίχημα στο de zin van de Wet op of Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor een postume toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de generaal-majoor Sosabowski persoonlijk είναι derhalve niet mogelijk.

Συμμετέχοντες της γενικής γενιάς Sosabowski στο a ammerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding komt in de rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct na de Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd na de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in de strijd tegenover de vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Generaal-majoor R.Urquhart, διοικητής van de 1st British Airborne Division die eveneens participeerde στην όπερα Market Garden, καλάμια καλαμιών το 1946 deze onderscheiding ontvangen. Γνωρίστηκαν οι γενικοί συνεργάτες van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de generaal-majoor Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Πάνω από το de wijze van uitreiken van de Militaire Willems-Orde en de Bronzen Leeuw zal de komende περίοδος overleg volgen binnen de regering, met de Poolse autoriteiten en met familieleden van de generaal.


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΑΝ

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχουν σχόλια δημοσιεύτηκε ακόμα

Αφήστε τα σχόλιά σας

  1. Ανάρτηση σχολίου ως επισκέπτη. Εγγραφή or Σύνδεση στο λογαριασμό σας.
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας